Polub nas na


Akredytacje

Wnioski o akredytacje i fotoakredytacje prosimy kierować mailem pod adres: biurofestiwalowe@zadymka.pl. W tytule maila prosimy wpisać: akredytacja

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, pełnioną funkcję i nazwę reprezentowanej redakcji. Warunkiem otrzymania akredytacji jest zadeklarowanie przez dziennikarza efektywnego wykorzystania materiałów w publikacjach związanych z medialną obsługą Festiwalu. Warunkiem uzyskania akredytacji fotograficznej jest natomiast wykazanie stałej współpracy z delegującą redakcją lub udokumentowany dorobek artystyczny oraz przekazanie do archiwum festiwalu wykonanych zdjęć.

Wszystkie osoby akredytowane przez organizatorów zobowiązują się do przestrzegania wszelkich instrukcji, które dostępne będą w biurze festiwalowym oraz respektowania wszelkich zakazów lub ograniczeń w rejestracji foto, audio lub video z koncertów oraz wszelkich ograniczeń w kontaktach z wykonawcami, o których będą informować organizatorzy przed i w trakcie trwania imprezy. Zastrzega się przy tym, iż – zważywszy na zawarte w umowach z wykonawcami i reprezentującymi ich agencjami, rygorystyczne warunki w tym zakresie – naruszenie powyższych ograniczeń i zakazów skutkować może odpowiedzialnością odszkodowawczą. Regulamin fotoakredytacji.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieuwzględnienia wniosków o akredytacje/foto- akredytacje bez podania przyczyn.

 

KOMUNIKAT DLA AKREDYTOWANYCH FOTOGRAFIKÓW I DZIENNIKARZY.

W dniu dzisiejszym, tj. 09.03.2019 r. w schronisku na Szyndzielni zdjęcia będzie można wykonywać tylko podczas próby zespołu w godzinach od 15.00 do 17.00. Po godzinie 17.00 w schronisku przebywać będą mogły wyłącznie osoby z biletami – ID (foto, media, gość, muzyk) bez biletu nie uprawniają do wejścia na koncert. 
Równocześnie informujemy, że ID (foto, media, gość, muzyk) uprawniają do darmowego wjazdu i zjazdu kolejką po okazaniu ich w kasie i pobraniu bezpłatnego biletu na kolejkę.

UWAGA! JUŻ WKRÓTCE PODAMY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JUTRZEJSZEGO KONCERTU W NOSPR.

Zwiastun filmowy festiwalu

Kurt Elling z NOSPR na 20. Zadymce.

Aktualności

LOTOS Jazz Festival 21. Bielska Zadymka Jazzowa