Kokoryn pod młotek tylko do godz. 18.00. Aktualna cena na godz. 12.30 – 2300,00 zł

Zgodnie z Regulaminem aukcji obrazu „Trio w Zadymce”, już tylko do godziny 18.00 w dniu dzisiejszym przyjmujemy oferty pod adresem mailowym kokorynpodmlotek@gmail.com.

W ciągu dwóch godzin od zamknięcia aukcji zwycięzca jest zobowiązany dokonać zapłaty za wylicytowany obraz.

Osoba lub firma, która zaproponuje najwyższą cenę na godzinę 18.00 w dniu 22.02.2018 r. będzie mogła publicznie na scenie odebrać wylicytowany obraz.

LOTOS Jazz Festival 20. Bielska Zadymka Jazzowa

Aktualności